روز پدر یکی از قشنگترین روزای سال ...... 

بابامو خیلی دوست دارم ... درسته یه وقتایی رو مخمه .. اعصابمو خورد میکنه و هی میگه درس بخون درس بخون 
خخخخ اما باباس دیگه 

 

و اینکه روزش مبارک 
و ان شالله  هیچ کس از نعمت پدر محروم نشه ... 


امروز روز مردا هم هس دیگه ... تبرییییک واسه همه مردا گرچه که هنوز پدر نیستن