امروز با بقیه روزا فرق میکنه ... البته برا من ... فرقش اینه که قراره امروز حالم خوب باشه ... 

یه چن وقتیه خیلی با خودم درگیرم .... میدونم که اشتباه فک میکردم ... از اولش اشتباه بود ... من اشتباه کردم ... اشتباه فهمیدم ... 

شاید این مدت بهترین زمان بود که اینو بفهمم ..... اما هیچ وقت فراموش نمیکنم ... اون روزا رو یادم میمونه

 تا الان تمام تلاشم این بود که هر طور شده فراموش کنم .. اما دیگه حتی سعی هم نمیکنم که از یادم ببرم ... چون نمیخوام با فراموش کردن دوباره تکرار شه  .... من همیشه یادم میمونه تا تکرار نشه .... 

 امروز با خودم حرف میزنم ...

 چشامو میبندم ...

 آهنگ گوش میدم و زمزمه میکنم ... 

دوباره میخندم ...

مثه قبل ...  

 

shabe barooni

(رضا صادقی)

 

خوشحالم از اینکه تو میخندی ... از غصه ی من دیگه دل کندی

یادت نمیاد منو باز دلتو به یکی دیگه میبندی

کشتی دلمو به چه آسونی 

تو که قاتل خاطره هامونی

اشکام میریزن هنوزم بی تو واسه ی این شب بارونی 

شب بارونی