شبِ قدر است و دلم سرشار از عشقِ دیدار 


شبِ قدر است ، شبِ عشق بازی با خدا 


شبِ ربنا گفتن و پرواز تا خدا 


#التماس_دعا