امروز دلم تنگه ....
 حال خوبی ندارم ...
دلم برا کسی تنگ شده که دیگه هیچ وقت نمیتونم ببینمش ... 
ینی خیلی وقته دیگه نیس ...
چهار سال پیش همچین روزی یه اتفاقی افتاد تو زندگیم ... 
یه شُک بزرگ ... 

هنوزم بهش که فکر میکنم اشکام میریزه .... فراموش نمیشه ... هیچ وقت

از خدا میخوام هیچ وقت بخاطر اتفاقایی که تو دنیا میفته دلت ناراحت نشه ... 
فقط میخوام اینو بگم که جات همیشه تو قلبمه .... 


روحت شاد 

اگه میشه یه فاتحه براشون بخونید ...