عکس پروفایل برا دختراز دستم رفت به هرچه دل بستم ...!!! 

 

پای تو وایسادم 

تو داری لج میکنی باز با من

میدی آزارم وقتی که میدونی به تو نیاز دارم


دیگه باشی یا نباشی اصن

مهم نیس زندگیم بی تو پاشید ازهم

هیچ وقت نبودم رازی ازت 

دیگه حرفی از اینکه هنو دوسم داری نزن


بزن خراب کن هر چی ساختیمو 

خب انتخاب کن هرکی خواستیو

اصن یه شب فرار کن پیش هرکی خواستی برو اصن هر کار خواستی بکن

باز اشتباه کن دیگه اصن  ازم حسابتو سوا کن

منم از همین الان قول میدم نیام  دیگه سراغت 

هرچی داش میشد 

حتی از دوری تو اگه اردی داش میمرد


میگی امشب چته بازم بالش خیسه

 گله دارم دل پرم نشد آخر گره باز از کارش 

که بیخبری الان از حالش 

واست خواهش 

دستاتو گرفتم جلو صدتا چش

ولی باز از فردا همه حرفا زشت دعوا بحثا کش میومد هر بار عشق نبود

اگه بود یه طرفه بود و شبا زیر چشم کبود 

که یهو تو تکسش نوشت تموم

به اسمش قسم تو قلبم چیزی بجز عشقش نبود

به من یهو شد حسش تموم 

ولی وقتی رفت باور کردم که هیچ جای دیگه ای مثلش نبود 


دیگه باشی یا نباشی اصن

مهم نیس زندگیم بی تو پاشید ازهم

هیچ وقت نبودم رازی ازت 

دیگه حرفی از اینکه هنو دوسم داری نزن

نزن .... نزن .... نزن دانلود آهنگ جدید