بعضی وقتا 

بعضی آدما

تو یه لحظه 

با یه حرکت 

با یه حرف

خودشونو برای همیشه از چشمت میندازن 

دارم یاد میگیرم به آدما اندازه ی لیاقتشون بها بدم 

نه به اندازه ی مرامَم