عکس های عاشقانه جدید ,عکس های عاشقانه تنهایی,عکس های عاشقانه زیر باران
این روزها آنقدر بغضم سنگین شده که اگر گردنم را هم بزنی .....


به جای خون اشک میریزد....!!!!!
!!!! بهتر است گاهی همه چیز را به حال خود رها کنیم .....