عکسهای عاشقانه و احساسی از دختران تنها


روزای سخت رو که تموم کردم میزنم رو شونه خدا 

میگم تحملو حال کردی ... ؟!!!!

همش گذشت ..!!!!