اگه این پستو لایک کنی عاشقمی!!!!

لایک نکنی دیوونمی!!!!

اگه کامنت بذاری واسم میمیری!!!

اگه کامنت نذاری فدام میشی!!!

اگه کپی کنی دوستم داری!!!

کپی نکنی قربونم میری!!!

حالا چه خاکی به سرت میریزی؟؟؟