اینم چااالش دو 

بگین دوست داشتین من کدومش باشم؟؟؟

1ـاگه اسم پسر بودم؟آرش آرشاویر سعید 

2ـاگه اسم دختر بودم؟بازم همون حانیه 

3ـاگه نوشیدنی بودم؟آب

4ـاگه ماشین بودم؟جنسیس 

5ـاگه بازیگر بودم؟کامران تفتی

6ـاگه بازیکن فوتبال بودم؟کریس

7ـاگه بازیکن والیبال بودم؟معروف

8ـاگه پوشیدنی بودم؟پالتو

9ـاگه غذا بودم؟قرمه سبزی مامانم

10ـاگه نبودم؟نیستم به درک 

خب دعوت میکنم از دوستام و کسایی که وقت اضافی دارن برا چالشم