بازم من .. منه مغرور با تو لج کردم ... الان تنهام

میدونم من میدونم .. یکسال شد نیستی تو میدونم 

میری تو ولی میری تو 

منم تنها تر از قبلم میمونم ... 

من تنهام ببین دوباره رفتی تا از فردا بگی 

من تنهام ببین ولی تو نیستی تا از دردام بگی

کاش الان بودی 

کاش الان بودی 

ولی نیستی تو ... نه نه نه 

 

 
 
 
ببخشید یادم شده بود آهنگشو بزارم ... :) باحاله دانلودش کنین اگه دوس داشتین ... اینطوری کیفیت نداره ..