امروزم تولد دوست عزیزمه ........ ینی دانای کل .... صاحب اصلی وب 

هانیه جووووونم تولدت مبارک .... خیلی هم خوشحالم که جدیدا حالت عالیییی شده با اتفاقای خوب 

و بیخیال گذشته شدی 

و 

فهمیدی هیچ چیزی ارزش نداره ..... 

:))))

تولدت مبارک ...

شاد باشی