امروز روز ولنتاینه ..... 

روز دوست داشتن ... و دوست داشته شدن ..... 

روز مقدسیه ولی خب خیلیا گند میزنن بهش ...

 چون نمیدونن دوست داشتن ینی چی بعد فکر میکنن خیلی هم شاخن


حالا بگذریم ...


امیدوارم تو دوست داشتناتون جا نزنین ... 

و 

آرزو میکنم حداقل امروز هیچ کس تنها نباشه .... !!


ولنتاین مبارک