ماندن پای تو فایده نداشت !... 

رفتم ... 

 دیدی چه خوب ترک کردنت را بلد بودم؟

خواستم دوستت داشته باشم ... اما نفهمیدی ...!

تمامت میکنم 

میخواهم ببینم آنهایی که دورت را شلوغ کرده اند مثل من پشتت هستند ؟!

تو را آنقدر که من میخواستم میخواهند !

به همان شلوغی دورت قسم که پشتت خالیست

به حرف هایم خواهی رسید ... قصه من وتو تمام شد

حالا زندگی جدیدی درست کرده ام ....

زندگی بی تو