خر● تا هَنگ کرد ⇦ادعاے ♢فرهنگ♢کرد

دنیاے ■■مجازیست■■دیگر➣

گاهے از یک ▒ اوسکول▒ یک شاخ↻⇨ میسازد...

♚اینجا مجازییست ..........♚

♕ نه من تورو ☜میشناسم نه تو منو♛

نه تو☜ آنقدر خوبی که من دوست دارم نه من آنقدر بدم که تو فکر میکنی ♧
⇦اینجا قدرت♔ دست یکی نیس
همه میتونن لات باشن همه میتونن شاه باشن ...⇨

اینجا ...
??فقط【LIKE】 ارزش داره فکر نکن کسی تو را واسه خودت میخواد........
لایک =لایک......... نکنی⇦⇦ بلاک


✘اینجا خیلیا حرف از rell♥ با یه نفر میزنن اما .......با صد نفر تو pv دارن حرف میزنن✘


اینجا◁اخر عشق Empty room ...

اینجا...
↭همه میخوان تو چشم باشن نقش بازی میکنند↭


??اینجا دنیای شکست خورهاست ※
اینجا
♤عاشقتم,دوست دارم ,عزیزم ......بی ارزش و بی معناست ??

اینجا فقط ⇦مجازسیت یه دنیای بی ارزش پس ......

لطفأ موقع ورود نقاب خود را بردارید..heh...