دختر که باشی میفهمی وقتی طرف بهت میگه خونه تنهام ینی چی!
دختر که باشی میفهمی وقتی شب بهت میگه عزیزم چی تنته ینی چی!
دختر که باشی میفهمی وقتی بهت میگه بیا ببینمت ینی چی!
دختر که باشی میفهمی وقتی بهت میگه عکس ل*خ*ت از خودت بده ینی چی!

آهای دختـــر!!
آدمی که تورو واسه زندگی بخواد نمیگه خونه تنهام...و نیمه شب نمیپرسه چی تنته و بیا پیشم
نمیگه اگه دوسم داری عکس بفرست.بلکه واست غیرت خرج میکنه
تورو از پدرت میخواد نه از تختت....
واسه دیدنت خودش میاد و حتی شده قایمکی نیگات میکنه!

+یه کم واسه دختر بودنت ارزش قائل بشی بد نیست!!!!!!