↑میگـــذره↓↑ •●↭سخـــتِ سَــخــت↭●•

←←خـــاطره هــا→→ ✘✘تــلخِ تَـــلــخ✘✘

↯↯نیــســت خیــالِــت↯↯ ↓↑✘تَــختِ تَـــخت✘↓↑

↯↭دود میـکُنـــم↭↯ ✘✘نَــخ به نَـــخ✘✘

☜هـــــمـــــہ دشـــــمـــ↭ــن شـــــدن↷

مـــــیـــ↫ــخوان مـــشــتـــــم کــنــن↹

ولــ⇇ـى مـَـــ❥ــنْ مــیـْــ ʘ͜͡ʘ ـــخــَنـْــدَم††

دیــگــــ↹ـــہ مـُـحْــکـَــم شـُــدَم↻†♔♚

√√مَشْتـــــــے ایــــنا دردِه...
بـِشاشــــــــــــ تو غیرتـــــــ ツ
هــــر چــــــــــــے
مــردهِツ √√❂

✘↞بعضْیــــام مثْــــــل دسمـٰـال ‌تـْــــــوالـتْ ⇟⇣

☜ بـــٰٓـٰٓـٰٓــراٰےٰ ایــــنْ کــهٰ فْــِیـــــضْ ببــــــرنْ ☞

⇣⇟حــٰـٰٰٓٓـاضر‌َن گـــُـــــــــهٰ مـــــالــــےٰ بـٰشْــــٰٰٓٓـنْ↠✘

✠هــــــــــــــــــــــــه✠